Kan Biyobelirte癟 Testi

LIFE Ascent paneliyle bir temel al覺n ve ilerlemenizi 繹l癟羹n. Bu test, daha sal覺kl覺 olman覺z覺n temelini ortaya 癟覺karmak i癟in 72 繹nemli biyobelirte癟 繹l癟er.

Fiyatland覺rmay覺 G繹r羹nt羹le

Nas覺l 癟al覺覺r

Bu test, ilerlemenizi 繹l癟mek i癟in kullanabileceiniz bir temel salar. LIFE Ascent program覺 size bu biyobelirte癟lerin her birinin 繹nemini ve onlar覺 gelitirmek i癟in neler yapabileceinizi 繹retecektir.

Kimse kan覺n覺 ald覺rmaktan holanmaz ama bu test buna deer. ABD'deki 2.000 Quest Diagnostics konumundan herhangi birine gideceksiniz ve kan al覺m覺 yapacaklar. Sonu癟lar覺n覺z覺 h覺zl覺 bir ekilde, genellikle birka癟 g羹n i癟inde alacaks覺n覺z.

Kan biyobelirte癟 testi istee bal覺d覺r. Sat覺n alma ileminizden sonra, randevunuzu nas覺l bulaca覺n覺z ve planlayaca覺n覺z konusunda talimatlar alacaks覺n覺z. Kan biyobelirte癟 testine kat覺lmaya haz覺r deil misiniz? Testi program s覺ras覺nda istediiniz zaman sat覺n alabilirsiniz.

Daha fazla ayr覺nt覺ya atlamak i癟in bir d繹emeyi t覺klay覺n.

Kardiyovask羹ler sal覺k

Kan Sal覺覺

Elektrolit Sal覺覺

Metabolik ve Endokrin Sal覺覺

imdi Abone Ol!

B繹brek ve 襤drar Sal覺覺

Karacier Sal覺覺

Vitamin Seviyeleri

Kardiyovask羹ler sal覺k

Kardiyovask羹ler sistem kalp, kan damarlar覺 ve kandan oluur. Kalp, kan覺 kan damarlar覺ndan ve v羹cudun organlar覺na ta覺mak i癟in bir pompa g繹revi g繹r羹r. Kan dokulardan d繹nd羹羹nde, k覺rm覺z覺 kan h羹crelerinin karbondioksiti boaltt覺覺 ve oksijen ald覺覺 akcierlere pompalan覺r.

Oksijen salamaya ve v羹cuttan karbondioksiti uzaklat覺rmaya ek olarak, kardiyovask羹ler sistem pH’覺n, s覺cakl覺覺n korunmas覺na, besin maddelerinin verilmesine ve at覺k 羹r羹nlerin uzaklat覺r覺lmas覺na yard覺mc覺 olur. Bir da覺t覺m sistemi olarak 繹nemli rol羹 nedeniyle kan, sal覺k 繹l癟羹mleri olarak kullan覺lan belirte癟ler i癟erir. Kan belirte癟lerinin seviyeleri zamanla deiir, ancak her birinin kardiyovask羹ler sal覺覺 deerlendirmek ve hastal覺klar覺 tehis etmeye yard覺mc覺 olmak i癟in kullan覺labilecek bir dizi deeri vard覺r. Bu belirte癟lerin test edilmesi 繹nemlidir, 癟羹nk羹 deiiklikler genellikle hastal覺k gelimeden 繹nce meydana gelir ve deiiklikleri erken tespit etmek, hastal覺k riskini azaltmak i癟in diyet veya tedavilerde deiikliklere izin verir.

Kan Sal覺覺

V羹cudun organlar覺 ve dokular覺 d羹zg羹n 癟al覺mas覺 i癟in oksijene g羹venir. Oksijen v羹cudun her yerine iletilir. kan ve oksijeni gitmeleri gereken yere ta覺yan atardamar, toplardamar ve k覺lcal damarlardan oluan dola覺m sistemi .

Nefes ald覺覺m覺zda, akcierlere oksijen al覺n覺r ve deitirilir . kandaki karbondioksit i癟in. Yeni oksijenlenmi kan akcierleri terk eder ve pulmoner damarlar yoluyla kalbe gider ve daha sonra atardamarlardan dokulara ve organlara pompalan覺r. Oksijen t羹kendikten ve karbondioksit ile deitirildikten sonra, oksijeni al覺nm覺 kan damarlar yoluyla kalbe geri d繹ner ve karbondioksit-oksijen deiimi i癟in akcierlere geri pompalan覺r.

Kan , oksijen ta覺ma rol羹ne ek olarak, besinlerin ve hormonlar覺n ta覺nmas覺nda, at覺klar覺n uzaklat覺r覺lmas覺nda, ba覺覺kl覺k h羹crelerinin ta覺nmas覺nda ve v羹cut 覺s覺s覺n覺n d羹zenlenmesinde de 繹nemli bir rol oynar.

Kan覺n ana bileenleri k覺rm覺z覺 kan h羹creleri (RBC’ler), beyaz kan h羹creleri (WBC’ler) ve trombositlerdir.

Elektrolit Sal覺覺

Elektrolitler, v羹cudunuzu korumada temel ilevleri olan y羹kl羹 par癟ac覺klard覺r. Pozitif veya negatif y羹kl羹 olabilirler.

Dengeli ve besleyici bir diyete sahip olmak genellikle v羹cuda t羹m elektrolitleri salamak i癟in yeterlidir.

Panelde 繹l癟羹len elektrolitler sodyum (Na+), bikarbonat (HCO 3 -, karbondioksitin en yayg覺n ekli olan CO2, kanda), klor羹r (Cl-) ve potasyum (K+) 1,2’dir .

Metabolik ve Endokrin Sal覺覺

Her g羹n v羹cudunuzun h羹crelerinde binlerce kimyasal reaksiyon meydana gelir. Bu reaksiyonlar覺n t羹m羹ne topluca metabolizma denir. Bu reaksiyonlar rastgele ger癟eklemez: v羹cutta hormon ad覺 verilen maddeler taraf覺ndan s覺k覺 bir ekilde koordine edilir ve d羹zenlenir.

Endokrin sistemi, hormonlar覺n 羹retilmesinden ve kan覺n覺za sal覺nmas覺ndan sorumlu bezlerden oluur. 襤ki tip bez vard覺r: endokrin ve ekzokrin.

Endokrin bezleri, hormonlar覺 (繹rnein, ins羹lin ve 繹strojen) yapan ve kan dola覺m覺na salan endokrin sistemin tamamen bir par癟as覺d覺r. Ekzokrin bezleri hormon salmaz. Bunun yerine, kanallar yoluyla v羹cudun d覺覺na (ter ve t羹k羹r羹k gibi) maddeler b覺rak覺rlar.

Dier sistemlerdeki baz覺 organlar覺n birincil ilevlerinin yan覺 s覺ra ikincil bir endokrin ilevi vard覺r. rnein kalp, kan pompalaman覺n yan覺 s覺ra kardiyovask羹ler sistemdeki hormonlar覺 羹retir ve gerektiinde salg覺lar. Ayn覺s覺 dier organlar覺n yan覺 s覺ra b繹brekler, karacier ve gonadlar i癟in de ge癟erlidir.

B繹brek ve 襤drar Sal覺覺

襤drar yolunuz, birlikte idrar覺 toplayan, ta覺yan, depolayan ve d覺ar覺 atan iki b繹brek, iki 羹reter, mesane ve 羹retradan oluur.. Beyindeki ve omurilikteki h羹creler, bunlar覺 ger癟ekletirmek i癟in gerekli kas hareketlerini koordine eder. ilevler .

B繹brekleriniz, 羹re, kreatinin ve 羹rik asit dahil olmak 羹zere v羹cuttan at覺k 羹r羹nlerin ve toksinlerin at覺lmas覺na kat覺l覺r.. Ayr覺ca k覺rm覺z覺 kan h羹creleri 羹retmek i癟in eritropoietin gibi hormonlar 羹retirler ve kan bas覺nc覺n覺 kontrol etmek i癟in renin. B繹brekleriniz v羹cuttaki su ve elektrolit miktar覺n覺 kontrol eder. kan. Bu elektrolitler aras覺nda sodyum, fosfat ve potasyum. B繹brekleriniz d羹zg羹n 癟al覺may覺 b覺rakt覺覺nda, s覺v覺 birikmeye balar ve imeye ve kan覺n artmas覺na neden olur. bas覺n癟 .

Karacier Sal覺覺

Karacier insan v羹cudunun en b羹y羹k i癟 organlar覺ndan biridir ve v羹cut a覺rl覺覺n覺z覺n yakla覺k %2’sini oluturur.. Sindirim ve metabolizmaya yard覺mc覺 olur ve b繹ylece endokrin ve gastrointestinal sistemlere balan覺r.

Karacier aa覺daki ilevlerde yer al覺r :

 • Yalar覺 sindiren ve emen ve at覺k 羹r羹nlerin ortadan kald覺r覺lmas覺na yard覺mc覺 olan safra 羹retimi
 • Glikozun depolanmas覺
 • Yada 癟繹z羹nen vitaminlerin depolanmas覺
 • Demir ve bak覺r覺n depolanmas覺
 • Kolesterol羹n d羹zenlenmesi
 • 襤la癟lardan metabolizma ve detoksifikasyon
 • Seks hormonu metabolizmas覺
 • Alb羹min, protein C, protein S ve p覺ht覺lama fakt繹rleri gibi plazma proteinlerinin 羹retimi

Karacier fonksiyon testleri, karacierinizin ne kadar iyi 癟al覺t覺覺n覺 ve h羹crelerinin ne derecede hasar g繹rd羹羹n羹 g繹rmek i癟in kullan覺l覺r 1. Siroz, karacieri etkileyebilen hastal覺klardan biridir. A覺r覺 i癟me veya hepatit B ve C’den kaynaklan覺r. vir羹sler .

Sar覺l覺k veya cildin sararmas覺, karacier hastal覺覺n覺n bir iareti olabilir. Hepatosell羹ler karsinom gibi t羹m繹rler de karacier _

Vitamin Seviyeleri

Vitaminler, v羹cudunuzun normal 癟al覺mas覺 i癟in ihtiya癟 duyduu g覺dalarda bulunan maddelerdir .

13 temel vitamin vard覺r :

 • A vitamini
 • B vitaminleri (tiamin, riboflavin, niasin, pantotenik asit, biotin, vitamin B-6, vitamin B-12 ve folat)
 • C vitamini
 • D vitamini
 • E vitamini
 • K vitamini